Category Archives

8 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Ethical Ambiguities in Bonhoeffer’s Theology and How to Solve Them

Ethical Ambiguities in Bonhoeffer’s Theology and How to Solve Them

Bonhoeffer’s theology is multifaceted. It can be approached from many different sides and applied for different purposes. In part, this is because Bonhoeffer developed such a rich theological narrative, in part, because his theology addressed people in their context, in part, it is because his theology stands under the influence of many, often opposing voices. It is no wonder that there are many interpretations of Bonhoeffer’s theology that often conflict with each other. There is even a [book] out that addresses the problem of the many different Bonhoeffer’s that are paraded as the original in support of this or that theological or ethical stance.

Posted by Josh de Keijzer on

Theocracy: Somebody’s Heaven is Someone Else’s Hell

Theocracy: Somebody’s Heaven is Someone Else’s Hell

Theocracy, that form of government in which God governs a nation directly through divine command, is hot again. Think for instance of Iran, al-Qaeda or ISIS. Closer to home, American evangelicals are busy using the White House to get a firm grip on politics and legislation. For them, Trump is God’s man who will ensure that the US will be governed again according to the moral values once established by God.

Posted by Josh de Keijzer on

Theocratie: de hemel van de een is hel voor de ander

Theocratie: de hemel van de een is hel voor de ander

Theocratie, de regeringsvorm waarbij God direct regeert, is weer helemaal terug van weggeweest. Denk bijvoorbeeld aan Iran, Al Qaida of IS. En op dit moment zijn Amerikaanse evangelicals bezig om via het Witte Huis stevig grip te krijgen op politiek en wetgeving. Ze zien in Trump een man van God die er voor zal zorgen dat het land weer volgens Gods morele normen bestuurd wordt.

Posted by Josh de Keijzer on

A God in the Hands of Angry Sinners: How the Evangelical Misconstrual of God and Politics Spells Doom

A God in the Hands of Angry Sinners: How the Evangelical Misconstrual of God and Politics Spells Doom

Many people in the United States are familiar with the famous sermon Jonathan Edwards, the Puritan preacher and scholar in the Massachusetts of the 1700s, preached on the 8th of July 1741. The title of his sermon was “Sinners in the Hands of an Angry God.” As was his custom, Edwards read his sermon out loud. An utterly boring routine for a spiritually inert congregation. But something weird happened. People started shaking and trembling. Some fell to the ground sobbing and moaning. Edwards’ sermon is a good example of the theology of the Great Awakening, a movement of religious fervor and repentance that swept through the thirteen colonies of America and left a permanent mark on the Protestant faith in the North American continent.

Posted by Josh de Keijzer on

Wetenschap en de Irrelevantie van Theologie

Wetenschap en de Irrelevantie van Theologie

Vanaf het moment dat de moderne wereld van zich liet horen is christelijke theologie in de verdediging geweest. Gaandeweg nam die verdediging steeds meer het karakter aan van crisismanagement. Steeds meer mensen vonden dat God niet incarneert, geen wonderen doet, en geen historische realiteit kan zijn. De bijbelse God werd alsmaar meer terrein ontnomen. De resulterende “God of the gaps” had steeds minder onverklaarbare zaken waar die garant voor kon staan en zo de toevlucht toe kon nemen.

Posted by Josh de Keijzer on

Hoe vrij wil je zijn? Voorbij de vrijheidsparadox.

Hoe vrij wil je zijn? Voorbij de vrijheidsparadox.

Vrijheid is mooi. Vrijheid is moeilijk. Allebei de uitspraken zijn waar. Er is geen groter goed dan de menselijke vrijheid. Het is bijna een open deur intrappen dat te zeggen. En toch is vrijheid tegelijk heel erg kwetsbaar. De vrijheid die wij nu al enkele honderden jaren mogen genieten in het Westen is maar een korte bliep in de geschiedenis van de mensheid. En zelfs dan is die vrijheid vaak ten koste gegaan van de vrijheid van anderen. Denk aan bijvoorbeeld de Afrikanen die als slaven naar de America’s verscheept werden of de zgn. “inheemse” bevolking van de landen die door het Westen gekoloniseerd waren. Vaak ook werd onze vrijheid bedreigd of zelfs onderbroken. Terecht gaat in Nederland Bevrijdingsdag vaak over hoe onze vrijheid als een kostbaar maar kwetsbaar geschenk beschermd moet worden.

Posted by Josh de Keijzer on

The Prodigal God: A Parable for Today

The Prodigal God: A Parable for Today

A long time ago, there was peace between God and humanity. They were happy together. In fact, you could hardly distinguish one from the other, for God walked among her people as one of them. She loved them as though they were her own children which, in a way, they were. God took care of the people to the best of her abilities and the people worshiped and thanked her for all she did to the measure of their blessedness and gratitude. The latter never quite measured up to the former, of course, but God was ok with that. After all, it is human to fall short of expectations.

Posted by Josh de Keijzer on

Freedom and Law: Moving Beyond the Secular-Religious Divide

Freedom and Law: Moving Beyond the Secular-Religious Divide

Europe has abandoned religion at a very fundamental level and on a widespread scale. Religion no longer provides an interpretive framework for how the world fits together. It no longer informs social, economic, or political ethics. Religion is still present but either as a largely irrelevant entity that has absolutely no impact on lawmaking, politics, or economy (Christianity) or as a menace that needs to be contained before the genie gets out of the bottle (Islam).