Category Archives

5 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Evangelical Theology and Justice: Strange Bedfellows In the Kingdom of God

Evangelical Theology and Justice: Strange Bedfellows In the Kingdom of God

One big reason why Christianity has gotten a bad rap in post-world WWII Europe is that increasingly it began to be seen as hypocritical and disingenuous. Partly, as a result, the churches saw massive losses in the 60s and 70s. Statistics show that in my own country the Netherlands, for instance, the decline has still not come to a halt. I realize that a reduction to a single cause of any historical phenomenon is asking for trouble. But I’m not a historian and my purpose in this article is not to give an exhaustive overview of the decline of Christianity in Europe. Rather, I want to address a similar problem in evangelicalism where the accusation of hypocrisy points to a weird tension between evangelical theology and justice.

Posted by Josh de Keijzer on

Theocracy: Somebody’s Heaven is Someone Else’s Hell

Theocracy: Somebody’s Heaven is Someone Else’s Hell

Theocracy, that form of government in which God governs a nation directly through divine command, is hot again. Think for instance of Iran, al-Qaeda or ISIS. Closer to home, American evangelicals are busy using the White House to get a firm grip on politics and legislation. For them, Trump is God’s man who will ensure that the US will be governed again according to the moral values once established by God.

Posted by Josh de Keijzer on

Theocratie: de hemel van de een is hel voor de ander

Theocratie: de hemel van de een is hel voor de ander

Theocratie, de regeringsvorm waarbij God direct regeert, is weer helemaal terug van weggeweest. Denk bijvoorbeeld aan Iran, Al Qaida of IS. En op dit moment zijn Amerikaanse evangelicals bezig om via het Witte Huis stevig grip te krijgen op politiek en wetgeving. Ze zien in Trump een man van God die er voor zal zorgen dat het land weer volgens Gods morele normen bestuurd wordt.

Posted by Josh de Keijzer on

A God in the Hands of Angry Sinners: How the Evangelical Misconstrual of God and Politics Spells Doom

A God in the Hands of Angry Sinners: How the Evangelical Misconstrual of God and Politics Spells Doom

Many people in the United States are familiar with the famous sermon Jonathan Edwards, the Puritan preacher and scholar in the Massachusetts of the 1700s, preached on the 8th of July 1741. The title of his sermon was “Sinners in the Hands of an Angry God.” As was his custom, Edwards read his sermon out loud. An utterly boring routine for a spiritually inert congregation. But something weird happened. People started shaking and trembling. Some fell to the ground sobbing and moaning. Edwards’ sermon is a good example of the theology of the Great Awakening, a movement of religious fervor and repentance that swept through the thirteen colonies of America and left a permanent mark on the Protestant faith in the North American continent.

Posted by Josh de Keijzer on

Hoe vrij wil je zijn? Voorbij de vrijheidsparadox.

Hoe vrij wil je zijn? Voorbij de vrijheidsparadox.

Vrijheid is mooi. Vrijheid is moeilijk. Allebei de uitspraken zijn waar. Er is geen groter goed dan de menselijke vrijheid. Het is bijna een open deur intrappen dat te zeggen. En toch is vrijheid tegelijk heel erg kwetsbaar. De vrijheid die wij nu al enkele honderden jaren mogen genieten in het Westen is maar een korte bliep in de geschiedenis van de mensheid. En zelfs dan is die vrijheid vaak ten koste gegaan van de vrijheid van anderen. Denk aan bijvoorbeeld de Afrikanen die als slaven naar de America’s verscheept werden of de zgn. “inheemse” bevolking van de landen die door het Westen gekoloniseerd waren. Vaak ook werd onze vrijheid bedreigd of zelfs onderbroken. Terecht gaat in Nederland Bevrijdingsdag vaak over hoe onze vrijheid als een kostbaar maar kwetsbaar geschenk beschermd moet worden.