Category Archives

34 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Buitenkerkelijk of binnenwereldlijk?

Column for www.cip.nl

Waarom lukt het ons niet om in Nederland buitenkerkelijken te winnen voor het Evangelie? Dat is een vraag die ons allen bezighoudt. Natuurlijk gaat het niet alleen om Nederland, maar het Westen in het algemeen. De kerk verliest terrein, wordt dus kleiner en daarmee wordt de wereld groter. Het verschil tussen kerk en wereld lijkt ook steeds groter te worden. Sommige kerken zijn daar trots op; andere kerken proberen het verschil klein te maken door het op te heffen. Wereldgelijkvormigheid is het antwoord. Dan is er geen verschil meer, maar ook geen kerk om je druk over te maken. Dan is de kerk opgegaan in buitenkerkelijkheid en is dat de enige realiteit die er is. Dan is er geen kerk meer en ook geen probleem.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Is Rob Bell gek geworden?

Column for www.cip.nl

Eindelijk heeft Rob Bell openlijk toegegeven voor het homohuwelijk te zijn. Veel christenen zullen denken: “Is Rob Bell soms gek geworden? Blijkbaar zit het toch fout met die Emergent Church beweging. Eindelijk wordt de kloof tussen de voormannen van hyper-postmodern christendom en het ware evangelikale geloof duidelijk. Hoe kun je zowel christen als voorstander van het homohuwelijk zijn?” Ik snap die reactie. Ik sta eigenlijk ook niet aan de kant van Bell, die met de voornaam ‘Pietje’ zijn belhamelig karakter als avantgardistisch figuur in christelijk Amerika beter recht zou doen.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Waarom is de hel een heilig huisje?

Column for www.cip.nl

Het artikel over Bart Repko’s boek “Kom niet aan de hel” op cip.nl heeft de gemoederen behoorlijk beroerd. Reacties voor en tegen rollen over elkaar heen. De hel breekt los over een plaats die te vreselijk is om aan te denken maar voor velen toch een heilig huisje is. Vreemd. Bart Repko maakt toch duidelijk dat hij geen universalist is; hij gelooft gewoon dat het een minderheid zal zijn die God uiteindelijk de rug blijft toekeren. Dat is alles. En het mooie van Bart is, zo krijg ik de indruk, dat hij zich gewoon bijbels blijft oriënteren. Er is op basis van dezelfde gegevens waarmee de hel hand en tand verdedigt wordt, een nieuwe blik ontstaan die hoop biedt. Een hoop die goed past bij het goede nieuws van het evangelie. Dat Repko tot die conclusie komt, omdat hij niet gelooft dat niet-messiaanse joden verloren gaan, vind ik wat mager. Ik kijk liever naar de hele mensheid.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Zeker Weten

Column for www.cip.nl

“En gaat PSV morgenavond van Ajax winnen, Sjaak?” Het zelfverzekerde gezicht van de Zuiderling trok open in een brede scheve grijns. “Zeker weten. PSV kan gewoon niet verliezen”, kwam het eruit in onvervalst Brabants. Een totaal ongefundeerde zekerheid bij Sjaak, natuurlijk, maar zo begrijpelijk. Het drukt meer hoop uit dan enige waarschijnlijkheid dat het ook echt gebeurt. Wij christenen spreken over ons geloof vaak met een vergelijkbare ontoelaatbare zekerheid. Wij weten zoveel meer dan we kunnen weten.