Category Archives

34 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Christus contextualiseren als de ander

An abbreviated version has appeared as a column for www.cip.nl

Je kent ze wel, die zondagschoolplaatjes van vroeger met een blonde Jezus met blauwe ogen. Ik dacht er nooit wat van. Zo zag Jezus er toch uit? Het Woord werd vlees. Jezus is een blanke man, zoals wijzelf zijn. Ook mijn evangelisch christendom had er weinig moeite mee. Jezus was en is één van ons en wij horen bij hem. Veel later kwam ik in volkskunst andere “Jezussen” tegen: een Jezus die er uitziet als een Indiaan uit het Andesgebergte, of een Aziatische Jezus, of een zwarte Afrikaanse Jezus.

Posted by Josh de Keijzer on

Boven en Beneden: Is het Geloof Maar een Mening?

Article written for Dutch Newspaper Reformatorisch Dagblad, June 8 2013

Is het Christelijk geloof maar een mening? Daarover zijn de meningen verdeeld. In de ogen van mensen die geen christen zijn, is dit geloof inderdaad slechts een mening, een optie, één van de vele mogelijkheden. Het zou toch getuigen van enorme arrogantie om één visie op de wereld te verheffen boven alle andere?

Posted by Josh de Keijzer on

Apologetiek kan niet neutraal beginnen

Article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, October 5 2013

Heeft apologetiek afgedaan?

Toen de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer onder de nazi’s in de gevangenis kwam, maakte zijn theologie een interessante ontwikkeling door. Zijn ideeën komen tot ons in verspreide fragmenten uit zijn brieven. Bonhoeffer heeft ze nooit systematisch kunnen uitwerken, omdat hij vlak voor de capitulatie van de nazi’s werd opgehangen. In zijn brieven keert Bonhoeffer zich tegen apologetiek. Waarom? Was Bonhoeffer ineens minder gelovig geworden? Was de waarheid van het christelijk geloof niet meer concreet voor hem?

Posted by Josh de Keijzer on

Bonhoeffer als Apologeet? — Van Denkdaad tot Geloofstap

Article written for Dutch Newspaper Reformatorisch Dagblad, December 28 2012

Bonhoeffer is een onverwachte gast in deze rubriek. Wie zijn naam hoort, denkt aan het Duitse verzet in de Tweede Wereldoorlog en zijn martelaarschap. Ook zijn er genoeg stichtelijke overdenkingen van de hand van Bonhoeffer verschenen. Hoewel hij gelezen wordt in heel christelijk Nederland was Bonhoeffer toch eigenlijk half vrijzinnig?

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Schoenmaker hou je bij je leest

Column for www.cip.nl

In het schepping versus evolutiedebat houden de schoenmakers zich niet bij de leest en dat heeft heel vervelende gevolgen voor de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Creationisten menen dat Genesis 1 op een of andere manier een blauwdruk vormt voor de feitelijke gebeurtenissen rondom de schepping. Ze maken twee ernstige fouten.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] De afwezigheid van God

Column for www.cip.nl

In de jaren ’60 werd God, in navolging van Nietzsche, dood verklaard door theologen als John Robinson. God is er niet meer. God is grote afwezige. Dat was een enorme breuk met het verleden. Christelijke theologie heeft altijd benadrukt dat God niet alleen bestaat maar aanwezig is. Zonder Gods aanwezigheid zou de wereld niet bestaan. God heeft de wereld niet alleen geschapen, maar onderhoudt de wereld. In dit onderhouden is God aanwezig. God is alomtegenwoordig. Dat wil zeggen dat er geen plaats is waar God niet is. Het hele universum is doortrokken van zijn aanwezigheid.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Het lichaam is belangrijk

Column for www.cip.nl

Mensen zijn lichamelijke wezens. Dat wil zeggen, ze hebben lichamen, ze leven hun leven met deze lichamen; ze zijn hun lichamen. Over het algemeen koesteren en voeden ze deze lichamen, weerstaan ze ziekten, proberen ze de dood van hun lichamen uit te stellen, streven ze een lang leven na. Leven ligt besloten in en wordt begrenst door deze lichamen. Zo lang als onze lichamen in leven zijn, zijn wijzelf in leven.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Bij God horen

Column for www.cip.nl

We willen er allemaal bij horen. Het maakt niet uit waarbij, als we maar ergens bij horen. We willen deel uitmaken van de groep. Zo zitten mensen in elkaar. Ook wanneer we bij God willen horen doen we dat via de groep. Zo zijn er groepsregeltjes en groepsgedrag dat bepaalt of je ‘erbij’ hoort, of je ‘al bij God’ hoort. Officieel heet het dat je een beslissing voor Jezus hebt genomen of dat je belijdenis hebt gedaan, maar heel veel hangt af van ‘de regeltjes’.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Een duivelskerk

Column for www.cip.nl

Toen Luther, de monnik, trouwde, deed hij dat openlijk om de duivel een hak te zetten. Voor Luther was de duivel een realiteit die met de komst van de reformatie niet in het nauw was gedrongen. Hij stak juist meer dan ooit de kop op om alles van God te vernietigen. Voor de meeste mensen in de tijd van Luther was het verbreken van de celibaatsbelofte wel zo’n beetje het ergste wat Luther kon doen. Het was koren op de molen van Rome die altijd had beweerd dat Luther een duivelskind was. Luther koos er niet alleen voor om van de wereld te genieten maar deed zijn belofte aan God om celibatair te leven net zo hard in de ban als de Roomse kerk met hem had gedaan. Voor Luther was juist het Rome van zijn tijd een duivelse en antichristelijke beerput van ongerechtigheid waar de ware kerk van Christus als in een babylonische gevangenschap verzeild was geraakt.