Category Archives

34 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Apologetiek als Probleem

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in January 2014.

Hoe komt het dat apologetische argumenten meestal niet werken? Voor ons christenen voorzien ze in een behoefte: apologetiek verschaft ons geloof een redelijke basis. Het voorziet in de onderbouwing van de plausibiliteit van een christelijk wereldbeeld. Maar helpen de argumenten wanneer u over het tuinhek hangend met de buurman in gesprek gaat of wanneer u met een vriendin ergens koffie gaat drinken? Nauwelijks.

Posted by Josh de Keijzer on

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in June 2012.

Apologetiek is verdediging het christelijk geloof. De apologetiek springt in op de vragen die gesteld worden door ongelovigen. Deze vragen zijn altijd gerelateerd aan de cultuur waarin men leeft. Denkbeelden die een bepaalde periode domineren drukken daarom hun stempel op de apologetische discussie. Christenen zijn bovendien zelf kinderen van hun tijd. Daarom zullen de apologetische antwoorden altijd ingekleurd worden door de thema’s van de omringende cultuur. De afgelopen 200 jaar heeft grote veranderingen gebracht in de Westerse cultuur. Wat betekent dit voor de apologetiek?

Posted by Josh de Keijzer on

Ontologisch godsbewijs: verbazingwekkend maar niet overtuigend

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in October 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Anselmus van Canterbury schreef in de 11e eeuw zijn ”Proslogion”. In dat werk probeerde hij zijn geloof rationaal te gronden en te verantwoorden.

Posted by Josh de Keijzer on

De mens zelf als aanwijzing voor Gods bestaan

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in May 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Toen ik jong was staarde ik altijd naar de horizon. Ik ervoer een onuitsprekelijk verlangen naar wat er achter te vinden was. Maar daar aangekomen, ging het onbestemde verlangen door.

Posted by Josh de Keijzer on

Algemene moraal als argument voor God

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in December 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Op 11 november 2001 boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York.

Posted by Josh de Keijzer on

Over de doelmatigheid der dingen

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in September 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Jaren geleden las ik een boek waarin de schrijver uitlegde hoe bijzonder de mens ‘in elkaar zit.’

Posted by Josh de Keijzer on

Een kosmologisch argument voor God

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in May 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

In de afgelopen honderd jaar is de kennis over het heelal gigantisch toegenomen.

Posted by Josh de Keijzer on

Wonderen Verwonderen

Article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, October 2013

Wie wonderen serieus neemt—vooral als het om wonderen in het verleden gaat—kan niet heen om de verpletterende kritiek van David Hume (bijna 300 jaar geleden). Hij schreef in zijn Een Onderzoek Betreffende het Menselijk Begrip: ‘Geen getuigenis is voldoende om een wonder te staven, tenzij het getuigenis van een zodanige aard is, dat de ontkenning ervan nog wonderbaarlijker zou zijn, dan het feit dat het probeert te staven.’

Posted by Josh de Keijzer on

Stille Zaterdag had stil moeten blijven

Article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, March 2013

Toen Stille Zaterdag kwam, had het stil moeten blijven. Dat was althans de bedoeling van diverse groepen belanghebbenden. Jezus van Nazareth was dood en dat moest volgens sommigen die daar blij mee waren vooral zo blijven en voor anderen was dit het einde van een mooie droom. Het was stil op Stille Zaterdag.