Blog

127 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

[EN] I am Unbiblical

Being biblical is an important thing in the land of… biblical people. Since the Enlightenment we have been bombarded with much liberalism. Entire denominations have been destroyed by the leaven of doubt. But there is, oh joy, a christianity that calls itself biblical; a bulwark that has stood against the tide of de-christianization and secularization. And by God’s grace it will continue to do so: testing the times by means of the Word, examining every teaching by the measuring rod of Scripture. This christianity is biblical; it takes the Word of God seriously. It refuses to exchange its daily bread for stones, let alone conjure stones into bread.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Is Rob Bell gek geworden?

Column for www.cip.nl

Eindelijk heeft Rob Bell openlijk toegegeven voor het homohuwelijk te zijn. Veel christenen zullen denken: “Is Rob Bell soms gek geworden? Blijkbaar zit het toch fout met die Emergent Church beweging. Eindelijk wordt de kloof tussen de voormannen van hyper-postmodern christendom en het ware evangelikale geloof duidelijk. Hoe kun je zowel christen als voorstander van het homohuwelijk zijn?” Ik snap die reactie. Ik sta eigenlijk ook niet aan de kant van Bell, die met de voornaam ‘Pietje’ zijn belhamelig karakter als avantgardistisch figuur in christelijk Amerika beter recht zou doen.

Posted by Josh de Keijzer on

[EN] The Absence of God

In the 60s of the previous century God was declared dead by theologians like John Robinson. They did so following Nietzsche and in the wake of the Second World War and the successful secularization of our Western civilization. God is no longer. God is absent. The empty space that needs to filling. While one could wonder why such a statement would be made by theologians, it makes sense that those with at least the pretense of professional knowledge about the great Absentee would be the first to speak out. Yet one wonders why they would proceed to undo their own livelihood. The need for job security should have kept them from declaring the undeclarable.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Waarom is de hel een heilig huisje?

Column for www.cip.nl

Het artikel over Bart Repko’s boek “Kom niet aan de hel” op cip.nl heeft de gemoederen behoorlijk beroerd. Reacties voor en tegen rollen over elkaar heen. De hel breekt los over een plaats die te vreselijk is om aan te denken maar voor velen toch een heilig huisje is. Vreemd. Bart Repko maakt toch duidelijk dat hij geen universalist is; hij gelooft gewoon dat het een minderheid zal zijn die God uiteindelijk de rug blijft toekeren. Dat is alles. En het mooie van Bart is, zo krijg ik de indruk, dat hij zich gewoon bijbels blijft oriënteren. Er is op basis van dezelfde gegevens waarmee de hel hand en tand verdedigt wordt, een nieuwe blik ontstaan die hoop biedt. Een hoop die goed past bij het goede nieuws van het evangelie. Dat Repko tot die conclusie komt, omdat hij niet gelooft dat niet-messiaanse joden verloren gaan, vind ik wat mager. Ik kijk liever naar de hele mensheid.

Posted by Josh de Keijzer on

[EN] Theology is Sexy

Theology is sexy. It is as simple as that.  I’ll simply say that it is sexy, hot, super relevant, smack in your face and unavoidable. That is because theology is about life and the meaning of life. Theology is not only the question, but also the the answer even though the quest never ends. Just like ‘sexy’ is about being attractive, so is theology. We can of course debate the meaning I attach to the signum sexy, but I don’t want to do that. Rather, let me give you a few reasons why I believe theology is sexy and then one why maybe it isn’t.

Posted by Josh de Keijzer on

[NL] Zeker Weten

Column for www.cip.nl

“En gaat PSV morgenavond van Ajax winnen, Sjaak?” Het zelfverzekerde gezicht van de Zuiderling trok open in een brede scheve grijns. “Zeker weten. PSV kan gewoon niet verliezen”, kwam het eruit in onvervalst Brabants. Een totaal ongefundeerde zekerheid bij Sjaak, natuurlijk, maar zo begrijpelijk. Het drukt meer hoop uit dan enige waarschijnlijkheid dat het ook echt gebeurt. Wij christenen spreken over ons geloof vaak met een vergelijkbare ontoelaatbare zekerheid. Wij weten zoveel meer dan we kunnen weten. 

Posted by Josh de Keijzer on

[EN] The Whole Christ for the Whole World

Column for Bethel Seminary’s Admissions Blog, August 2013

The beatitudes form the opening statement of the Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount, nicely situated at the beginning of the Gospel of Matthew and thus the entire New Testament, gives a comprehensive view of the teaching of Jesus and provides a framework for his entire program. The beatitudes make use of rather general categories that can be applied for many programs and ideologies. Gandhi’s appreciation for them, for instance, is well-known. They easily fit his non-violent rebellion against the British colonizers in India. In the beatitudes we find the beautiful statement: “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy” (Mt 5:6-7, NIV). How should we understand these verses?

Hi there! Welcome to the End of God!

Subscribe now to receive the latest updates to be inspired for new beginnings after God's end!

You will receive our newsletter (almost) once a week. No spamming ever!