Monthly Archives

2 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Learning, Love, and Transformation

The Need for Deconstruction in Theological Education

Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth. 1 John 3:18

Much has been said about what happens at the intersection of love, words, and action. Or, rather, the lack of such intersection, as the above quotation from Scripture seems to indicate. Words and actions are often perceived as opposed to each other. Indeed, those in search of love do well to pass by people who spend a great deal of words on it and turn their attention to silent deeds that bespeak love better and louder.

Posted by Josh de Keijzer on

Geloof hoog op agenda postmoderne filosofie

I wrote this article on the apologetic nature of the New Phenomenology for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in April 2014.

In mijn vorige bijdrage voor Weerwoord beloofde ik dieper in te gaan op de mogelijkheid van een postmoderne apologetiek. Hoe die eruit zou kunnen zien, of beter, hoe die er nu uit begint te zien. Ik hoef niet te fantaseren. Het is er al. Maar zoals dat in het postmoderne tijdperk verwacht mag worden, ziet het er heel anders uit dan je zou denken. Veel christenen zijn er misschien in eerste instantie wel niet erg blij mee. Moet dát doorgaan voor apologetiek? Het antwoord is dan verwarrend: nee, eigenlijk niet, maar nu het er toch is, blijkt het toch een apologetisch karakter te hebben.