Monthly Archives

2 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

The Re-incarnation of the Word

Albrecht Dürer - Study of the Christ Child - W...

“In the beginning was the Word and the Word was with God. … The Word became flesh and has lived among us.” We have grown used to these words. God has come to humanity, has partaken of its nature, has become one with humankind. God became part of the cosmos, became dependent upon earth, water, fire and air. God partook of our history. God became human and took part in our brokenness, made the ruin of this world God’s own. God became finite and powerless. The dirt, sweat, and blood of the world stuck to God’s skin. That is God. Such is Jesus. This is the incarnation.

Posted by Josh de Keijzer on

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in June 2012.

Apologetiek is verdediging het christelijk geloof. De apologetiek springt in op de vragen die gesteld worden door ongelovigen. Deze vragen zijn altijd gerelateerd aan de cultuur waarin men leeft. Denkbeelden die een bepaalde periode domineren drukken daarom hun stempel op de apologetische discussie. Christenen zijn bovendien zelf kinderen van hun tijd. Daarom zullen de apologetische antwoorden altijd ingekleurd worden door de thema’s van de omringende cultuur. De afgelopen 200 jaar heeft grote veranderingen gebracht in de Westerse cultuur. Wat betekent dit voor de apologetiek?