Monthly Archives

10 Articles

Posted by Josh de Keijzer on

Kierkegaard en apologetiek

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in April 2012.

Søren Kierkegaard mag gerust beschouwd worden als een ongebruikelijke kandidaat om over te schrijven in een rubriek over apologetiek. Hij was lid van de Lutherse Kerk in Denemarken in de eerste helft van de 19e eeuw, maar was hij wel helemaal Bijbelgetrouw? Kierkegaard is de voorvader van het existentialisme en zijn naam wordt in verband gebracht met het postmodernisme. Hij schreef ontoegankelijke boeken vanuit verschillende perspectieven. Vaak wordt hij in één adem genoemd met Nietzsche en zijn leven werd gekenmerkt door melancholie en depressie.

Posted by Josh de Keijzer on

Het christelijk geloof als levensbeschouwing

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in December 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

 

Hoe kun je in een pluralistische samenleving als de onze de waarde en waarheid van het christelijk geloof laten zien?

Posted by Josh de Keijzer on

Ontologisch godsbewijs: verbazingwekkend maar niet overtuigend

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in October 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Anselmus van Canterbury schreef in de 11e eeuw zijn ”Proslogion”. In dat werk probeerde hij zijn geloof rationaal te gronden en te verantwoorden.

Posted by Josh de Keijzer on

Towards a Theology for a Secular Age

Some Implications of Charles Taylor’s ‘A Secular Age’ for Theology

Cover of

As one friend commented, Taylor’s book ‘A Secular Age’ is magisterial. It commands respect; it is an authoritative voice in the discussion on where we come from and equips and invites us to participate in the conversation of where we are headed or should be heading. Living between whence and whither we do well to heed Taylor’s wisdom and insight.

Posted by Josh de Keijzer on

De mens zelf als aanwijzing voor Gods bestaan

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in May 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Toen ik jong was staarde ik altijd naar de horizon. Ik ervoer een onuitsprekelijk verlangen naar wat er achter te vinden was. Maar daar aangekomen, ging het onbestemde verlangen door.

Posted by Josh de Keijzer on

Bethel Seminary and the Future of Evangelical Theological Education

seal2The recent events at Bethel Seminary are disconcerting at the least. The closing of Seminary Village was but the beginning of a long and seemingly endless series of baffling measures aimed at the survival of our beloved institution. Instead of resorting to partisan politics and ad hominem attacks either as a quest for revenge or a desire to blame someone, I want to briefly give my take on what is happening and provide some suggestions in relation to the direction I think evangelical theological education should be heading.

Posted by Josh de Keijzer on

Algemene moraal als argument voor God

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in December 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Op 11 november 2001 boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York.

Posted by Josh de Keijzer on

Over de doelmatigheid der dingen

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in September 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Jaren geleden las ik een boek waarin de schrijver uitlegde hoe bijzonder de mens ‘in elkaar zit.’

Posted by Josh de Keijzer on

Een kosmologisch argument voor God

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in May 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

In de afgelopen honderd jaar is de kennis over het heelal gigantisch toegenomen.

Posted by Josh de Keijzer on

Wonderen Verwonderen

Article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, October 2013

Wie wonderen serieus neemt—vooral als het om wonderen in het verleden gaat—kan niet heen om de verpletterende kritiek van David Hume (bijna 300 jaar geleden). Hij schreef in zijn Een Onderzoek Betreffende het Menselijk Begrip: ‘Geen getuigenis is voldoende om een wonder te staven, tenzij het getuigenis van een zodanige aard is, dat de ontkenning ervan nog wonderbaarlijker zou zijn, dan het feit dat het probeert te staven.’